buttons             fields            counseler                news

buttons            fields           counseler               news 

buttons              fields2             counseler                 news

buttons             fields2            counseler                news

buttons             fields2            counseler                news

buttons             fields2            counseler                news

buttons             fields            counseler                news

01

02

03

04

005

شرکت در نمایشگاه لوستر و چراغ های تزئینی

به گزارش مدیر روابط عمومی، موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان از تاریخ 93/06/06 الی 93/06/09 غرفه ای در نمایشگاه لوستر و چراغ هائی تزئینی واقع در محل نمایشگاه های دائمی استان اصفهان دایر می نماید و آماده پاسخگوئی به بازدیدکنندگان محترم می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

شرکت در نمایشگاه فروش رایانه و تجهیزات دیجیتال

به گزارش مدیر روابط عمومی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، از تاریخ 93/05/29 الی 93/06/02 موسسه غرفه ای در سالن شیخ بهائی محل نمایشگاه های استان اصفهان برگزار نمود و مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

اطلاعات بیشتر ...

برگزاری کلاس آموزش فتوشاپ

به گفته مدیر آموزش موسسه، کلاس آموزش فتوشاپ در تاریخ 93/04/17 با حضور پرسنل موسسه برگزار گردید و شرکت کنندگان با اصول اولیه آشنا گردیدند، متعاقباً این کلاس برای تکمیل آموزش های مورد نظر تشکیل می گردد.

اطلاعات بیشتر ...

کسب استاندارد فنی مهندسی رشته ساختمان

کسب استاندارد فنی مهندسی رشته ساختمان

اطلاعات بیشتر ...

کلاس آموزشی کامپیوتر

به گفته مدیر آموزش موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان اولین کلاس آموزشی اولیه کامپیوتر در تاریخ 93/04/05 در محل دفتر مرکزی موسسه با حضور کلیه پرسنل موسسه برگزار گردید و مورد استفاده حاضرین قرار گرفت، قرار است برگزاری این کلاس تداوم یابد.

اطلاعات بیشتر ...

صدور مدرک رسمی دانشگاهی از طریق تجمیع تک پودمان های آموزشی

دانشگاه جامع علمی کاربردی آیین نامه تجمیع تک پودمان های مهارتی را به موسسات آموزش عالی آزاد ابلاغ نمود.

اطلاعات بیشتر ...

انعقاد تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات آموزشی با اداره کل دادگستری

به گزارش روابط عمومی موسسه دانش پژوهان تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات آموزشی بین موسسه آموزش عالی ازاد دانش پژوهان و اداره کل دادگستری استان اصفهان منعقد گردید.

اطلاعات بیشتر ...

                     oloom                                             markazlogo                                           logoconf                                  vini                                    selc